Landpatientregistret (LPR) er blevet omlagt i starten af 2019, og den nye udgave LPR3 er endnu ikke indarbejdet i databaserne. Det har betydning for databasernes mulighed for at videregive data til forskning.

Læs mere om de påvirkede databaser. 

Data fra før LPR-skiftet kan videregives inden for rammerne for forskningsadgang.