Vejledning

Der er udarbejdet følgende vejledninger afhængig af rollen man er oprettet som i KMS:

Vejledning i Dataindtastning

Vejledning i Dataudtræk

Brugeroprettelse og support

Uanset hvilken region du er ansat i, skal alle henvendelser om brugeroprettelse eller support til KMS ske telefonisk via CIMT ServiceDesk i Region Hovedstaden på tlf. 38648080. Brugere i Region Hovedstaden kan også oprette en sag i CIMT Service.

Når du henvender dig, skal du have følgende oplysninger klar:

  • Fulde navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Brugernavn, hvis du allerede er oprettet til en database
  • Oplys, at det er en KMS database samt navnet herpå

Adgang til KMS

Adgang til indberetning i KMS tilgås på følgende links for de enkelte databaser på følgende links:

RKKP KMS: Anæstesi

Databasenavne

Forkortelse

 Adgang til program

Dansk Anæstesi Database

DAD

 

RKKP KMS: Vest

Databasenavne

Forkortelse

Adgang til program

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital

DANARREST

Dansk Apopleksiregister

DAP

Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom

DECV

Dansk Hjertesvigts Database

DHD

Dansk Hoftealloplastik Register

DHR

Dansk Knæalloplastik Register

DKR

Dansk Korsbåndsregister

DKRR

Dansk Skulderalloplastik Register

DSR

 

RKKP KMS: Øvrige

Databasenavne

Forkortelse

Adgang til program

 

 

 

 

Dansk Gynækologisk Cancer Database

DGCD

Dansk Hernie Database

DHDB

Dansk Palliativ Database

DPD

Dansk Register for Akut Koronart Syndrom

DANAKS

Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes

DanDiabKids

Dansk Retspsykiatrisk Database

RETSPSYK

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens

DANDEM

Dansk Kolorektal Cancer Database

DCCG

Den Hæmatologiske Fællesdatabase

HÆMA

Landsregistret Karbase

KAR

Dansk Intensiv Database - Registrering af COVID patienter DID COVID
Dansk Tarmkræftscreeningsdataabase

DTS