Med engagement, samvirker, meningsfuldhed og troværdighed som kerneværdier er det vores mission at understøtte det lærende sundhedsvæsen.

Vores vision er at fremme et sundere Danmark ved at bidrage med datastøttet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.

visionmissionogværdier_figur_tilweb.png