"Viden til et bedre sundhedsvæsen" – det er essensen af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Vi vil forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet udvikling af sundhedsvæsenet. Vores grundlag er en unik kombination af klinisk forankring, ekspertviden og mangeårig erfaring med at indsamle, analysere og fortolke data samt formidle viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser.