For at sikre patienter med bugspytkirtelkræft bedre behandling blev national multidisciplinær teamkonference (MDT) indført for tre år siden. Nu viser en evaluering fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at lægesamarbejdet virker.


- Det er simpelthen fantastisk, at vi har indført national multidisciplinær teamkonference (MDT) for patienter med bugspytkirtelkræft, siger professor og overlæge Frank Viborg Mortensen fra Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Hver onsdag klokken 15 mødes kollegaer fra Frank Viborg Mortensens afdeling med kollegaer fra Aalborg Universitetshospital, OUH og Rigshospitalet for at finde frem til den bedste behandling af de mest komplicerede tilfælde af patienter med bugspytkirtelkræft.

Mødet kaldes national MDT og blev indført i 2018. Nu viser en evaluering fra Regionernes kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at den landsdækkende MDT sikrer bedre og mere ensartet behandling på tværs af hospitalerne.

Siden national MDT blev indført er behandling af 262 patienters kræftsygdom blevet diskuteret på mødet, og ud af dem blev 67 patienter tilbudt et operativt indgreb. Det svarer til 26 procent af de henviste patienter.

- Man kan ud fra de 26 procent henviste patienter til operation formode at den nationale MDT resulterer i, at flere patienter bliver opereret. Hvor mange det reelt er, vil vi kun kunne besvare i en såkaldt prospektiv undersøgelse, som vi planlægger at lave i nærmeste fremtid, siger Frank Viborg Mortensen, som har deltaget i evalueringen:

- Bugspytkirtelkræft er den kræftform med dårligst overlevelsesprognose af alle. For 10-15 år siden var femårs-overlevelsen fire procent, nu er den fordoblet til 8-9 procent. Det er min klare opfattelse, at national MDT har skubbet på den positive udvikling, men det er ikke undersøgt.

Patienter tager ikke længere til udlandet

Sundhedsstyrelsen konkluderede i 2018, at der mellem de fire hospitaler, som opererer bugspytkirtelkræftpatienter, var alt for stor variation i andelen af patienter, som blev tilbudt operation. Og operation er eneste mulighed for at fjerne hele kræftknuden. Derfor indførte styrelsen MDT.

- Tidligere oplevede vi, at patienter i afmagt tog til udlandet for at blive opereret. Som læge var det meget frustrerende, fordi vi kunne se, at operationerne ofte forværrede patienternes situation, fortæller Frank Viborg Mortensen og fortsætter:

- Det oplever vi ikke mere. Patienterne oplever nu en tryghed i, at alle patienter, hvor vi er i tvivl om behandling, og hvor kræften ikke har spredt sig til leveren, får en second opinion, hvor både en kirurg, en onkolog og en radiolog fra alle fire hospitaler mødes og sammen finder frem til bedste behandling. Bedre faglig ekspertise, kan patienterne simpelthen ikke få, pointerer Frank Viborg Mortensen.

Svært at behandle

Bugspytkirtelkræft er for lægerne en af de sværeste kræftsygdomme at behandle. Frank Viborg Mortensen har i et simpelt forsøg vist præcist, hvor vanskeligt det er. Sammen med kollegaer sendte han CT-scanninger af 20 patienter med bugspytkirtelkræft til specialister i fem forskellige europæiske lande. De skulle hver især vurdere den optimale behandling af patienterne. Specialisterne kom frem til vidt forskellige resultater.

- Nu to år efter første resultat har vi gensendt de samme CT-scanninger til de samme læger. Lægerne husker ikke CT-scanningerne, og nu kommer de frem til helt andre konklusioner end for to år siden. Det viser, hvor kompliceret arbejdet er, understreger Frank Viborg Mortensen.

Frank Viborg Mortensen opererer også patienter med kræft i leveren, og selvom det slet ikke er så kompliceret at behandle leverkræftpatienter, så ser han en fordel i også at indføre en national MDT på det område.

- National MDT er enormt resursekrævende, vi stiller med mindst tre specialister hver uge, men samtidig oplever vi, at vi får uvurderlig viden. Vi ved, hvilke nye metoder eller udviklinger der er på de andre afdelinger. Der sker en enorm vidensdeling, derfor kan jeg sagtens se fordelen i at indføre national MDT på andre sygdomsområder, siger Frank Viborg Mortensen.

Fakta


Rapport:

Beskrivelse af den nationale MDT konference for pancreascancer: deltagelse og tilbud om operation?

Bestilt af Sundhedsstyrelsen

Forfattere:
Henriette Engberg, Henrik Møller, Carsten Palnæs Hansen, Stefan Burgdorf, Eva Fallentin, Claus Wilki Fristrup, Benny Vittrup Jensen, Jens Winther Jensen, MPH, Anders Riegels Knudsen, Morten Ladekarl, Lars Peter Skovgaard Larsen, Frank Viborg Mortensen, Peter Kissmeyer-Nielsen, Mogens Sall, Mogens Stender, Jan Storkholm, Jesper Gyllenborg, Jens Hillingsø