Den epidemiologiske faglighed bliver styrket, når faglig epidemiologisk leder, Henrik Møller, fra den 15. august bliver en del af ledelsen i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- I lighed med andre væsentlige funktioner i RKKP er den epidemiologiske faglighed under løbende udvikling. Omverdenen og os selv stiller krav om bedre beskrivelser af kvaliteten i sundhedsvæsenet og præcise formuleringer om, hvad data kan bære af konklusioner. I den sammenhæng er det vigtigt, at den epidemiologiske faglige udvikling er tæt på hele ledelsen. Derfor knytter vi nu Henrik til ledelsesteamet, siger direktør Jens Winther Jensen fra RKKP.

Henrik Møller har været faglig epidemiologisk leder hos RKKP siden 2017, hvor han blev hentet fra en stilling som professor i cancerepidemiologi ved King’s College London og direktør for Cancer Epidemiology and Population Health ved King’s Health Partners Comprehensive Cancer Centre.

- Det glæder mig, at mit bidrag til RKKP's strategiske og faglige udvikling anerkendes ved, at jeg indtræder i ledelsesgruppen. Den epidemiologiske faglighed er en vigtig kompetence i klinisk kvalitetsudvikling, som går på tværs af vores tre afdelinger. Jeg er glad for at bidrage både til RKKP's daglige produktion og til den langsigtede udvikling, siger Henrik Møller.

Henrik Møller har stor erfaring og er internationalt anerkendt inden for kræftepidemiologi og har publiceret mere end 400 videnskabelige artikler. Ved siden af sit arbejde hos RKKP er han også professor i kræftepidemiologi og sundhedstjenesteforskning ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet.