På et år er der sket et dyk i antallet af prøver efter livmoderhalskræftscreening på 10 procent. Overlæge opfordrer kvinderne til at komme afsted til screening.


- Det er et bemærkelsesværdigt stort fald, siger ledende overlæge Marianne Waldstrøm fra Klinisk Patologi ved Sygehus Lillebælt og peger på tallene i årsrapporten fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Tallene viser, at antallet af celleprøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening er faldet med 10 procent fra 2019 til 2020.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvad faldet skyldes, men Corona-nedlukningen fra marts 2020 må antages at spille en afgørende rolle, siger Marianne Waldstrøm, som også er formand for RKKP-databasen, Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening.

Samtidig opfordrer Marianne Waldstrøm regionerne til at have fokus på opfyldelse af svartider. Kun to ud af fem regioner opfylder kravet om at kvinderne skal have svar på celleprøverne inden ti dage, viser data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Vi ved, at det betyder meget for kvinderne at svaret kommer inden for den fastsatte frist. Ellers går de og bekymrer sig, tjekker Sundhed.dk eller ringer til egen læge. Der kan gå mange tanker gennem ens hoved, hvis man ikke får et rettidigt svar, så svartiden bør prioriteres, pointerer Marianne Waldstrøm.

HPV-vaccinerede skal også screenes

Omkring 15.000 danske kvinder får hvert år påvist forstadier til livmoderhalskræft, og 6.000 får foretaget en kegleoperation for forstadier til livmoderhalskræft. Kun en mindre del af forstadier udvikler sig til kræft, skriver Sundhed.dk.

Men trods det store antal forstadier, som opdages gennem screening, så skynder kvinderne sig ikke ud af døren, når tilbuddet om screening dumper ind i postkassen. Andelen af kvinder, der kommer til livmoderhalskræftscreening 365 dage efter invitation ligger nu på 61 procent, og er faldet stødt fra 63 procent i 2017. Der er lang vej til fastsatte mål om mindst 75 procent deltagelse.

- I yderste konsekvens kan det betyde, at flere kvinder udvikler kræft, fordi vi ikke har mulighed for at opdage og behandle celleforandringer i tide. Vi følger derfor tallene meget nøje og håber, at der blot er tale om en forsinkelse; og ikke så stor en forsinkelse, at vi ikke kan nå at modvirke, at eventuelle celleforandringer udvikler sig til kræft, siger Marianne Waldstrøm.

Marianne Waldstrøm opfordrer kraftigt alle kvinder til at deltage i screeningstilbuddet, også selvom om man er HPV-vaccineret.

- Der er stadig god grund til at deltage i screeningen, hvis man vil være bedst muligt beskyttet mod livmoderhalskræft. Vi har i dag to supplerende værktøjer, der beskytter mod livmoderhalskræft, understreger Marianne Waldstrøm og uddyber:

- Vaccinen er effektiv. Ingen tvivl om det, det viser talrige og store undersøgelser. Men det er ikke alle typer HPV, man bliver vaccineret mod. Vaccine plus screening giver en meget høj beskyttelse. Det er glædeligt, at vi har en kræftsygdom, som vi faktisk kan forebygge og finde i så tidligt et stadie, at man undgår kræft.

Mulighed for at tage prøven selv

For at få flere kvinder til at aflevere celleprøver er Den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreening (NSLS), efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, ved at planlægge en national udrulningsplan for selvopsamlede prøver, hvor kvinderne selv tager en prøve fra livmoderhalsen og sender den ind til analysering.

I København har kvinder, som gennem længere tid ikke er mødt op til screening, fået et tilbud om at tage prøven hjemme, men lægerne håber, at et nationalt tilbud vil få flere kvinder til at deltage i screeningsprogrammet.

- I første omgang kommer tilbuddet om selvopsamlede prøver til at ligge i forbindelse med anden reminder, som vi sender ud til de kvinder, som endnu ikke har taget imod vores tilbud. Men på sigt, når vi har høstet erfaringer, er det en oplagt mulighed, at tilbyde alle kvinder muligheden for selv at tage prøven.

- Jeg tror også, at kvinderne vil efterspørge tilbuddet i første invitation, siger Marianne Waldstrøm, som forventer at det nationale tilbud om selvopsamlede prøver bliver rullet ud i begyndelsen af 2022.

Læs mere i RKKP-årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening.