Det er obligatorisk i henhold til Sundhedsdatastyrelsens bekendtgørelseskrav for kliniske kvalitetsdatabaser, at alle databaser dokumenteres i forhold til datasæt, variable og officielt godkendte indikatorer.

Se databasernes dokumentation