Beskrivelse
Databasen opsamler data svarende til syv indikatorer for patienter diagnosticeret for første gang med hjertesvigt. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med hjertesvigt.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data

Data indberettes i øjeblikket til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret og landspatientregisteret.

Registreringsskema

Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner gældende fra 1. juli 2019
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 2003, og den første nationale årsrapport blev udgivet i 2004, dækkende perioden 24. februar 2003 til 20. juli 2004.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Anne Nakano
  
Formandskab
Kenneth Egstrup
Professor, overlæge, dr.med.
Svendborg Sygehus

 
Inge Schjødt
klinisk Sygeplejespecialist cand.cur.
Aarhus Universitetshosptial
   
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer