RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. De har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

Databaserne tager udgangspunkt i det enkelte patientforløb, og de indeholder informationer om afgrænsede grupper af patienter med specifikke sygdomme og/ eller patientgrupper, der har modtaget specifikke behandlinger.

I RKKP er arbejdet med databaserne organiseret i tre overordnede sygdomsområder:

Cancer og Cancerscreening

Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme