RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. De har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

Her finder du databaserne inddelt i tre overordnede sygdomsområder.

Cancer og Cancerscreening

Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme