Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) leverer viden og bidrager til læring og forbedring i sundhedsvæsenet – i tæt samarbejde med klinikere og ledelser.

Som led i dette inviterer vi til workshop i Vejle den 3. december 2019, hvor vi drøfter, hvordan data, indsamlet i det kliniske arbejde, kan bearbejdes, resultaterne synliggøres og den frembragte viden omsættes til forbedringer.

Mødet er tiltænkt ledere og klinisk personale, der er involveret i klinisk kvalitetsudvikling, og tilmeldingerne vil blive prioriteret, hvis vi løber tør for plads. Derudover er der deltagelse efter først-til-mølle-princippet. Der er i alt 50 pladser.

Tilmelding foregår via Conference Manager: https://www.conferencemanager.dk/workshopvejle 

Sidste frist for tilmelding er den 25. oktober 2019.