Afholdt den 25. maj 2018 kl. 12-16 i Odeon, Odense

Etablering af vision, mission og værdier for RKKP er første del af en strategiproces. Anden del, der handler om (re-)etablering af mål og handleplan gennemføres efter sommerferien 2018. Her forventer vi at invitere til en ny workshop i sept. 2018 (dato udmeldes snarest).

Program