Kritisk evidensvurdering er et centralt element i udarbejdelse af en klinisk retningslinje.
De fremsøgte studiers design og konklusioner kan ikke altid tages for pålydende, og selv studier i ansete tidsskrifter kan indeholde alvorlige fejl.
Systematisk vurdering af litteraturens videnskabelige kvalitet og relevans i en dansk klinisk kontekst udgør grundlaget for formulering af anbefalinger, der understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning i mødet mellem kliniker og patient.
Dette webinar vil præsentere forskellige redskaber til kritisk vurdering af både kvantitative og kvalitative studier samt demonstrere hvordan Oxford skemaet skal fortolkes og anvendes til evidensgradering baseret på de forudgående vurderinger af litteraturen.

Indhold

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

  • Præsentation af processen fra fuldtekstlæsning til kritisk vurdering af studier og endelige evidensgradering.
  • Forskellige niveauer af evidensvurdering i retningslinjeprocessen (metodetrappen)
  • Hyppigste anvendte redskaber og spørgsmål til kritisk vurdering af kvantitative studier
  • Kritisk vurdering af kvalitative studier
  • Oxford skemaet – hvordan skal det fortolkes og anvendes?

Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

  • Spørgsmål og diskussion i plenum

Se printvenligt program nedenfor.

Se programmet her.

Målgruppe

Alle er velkomne til at deltage i webinaret – vi gør dog opmærksom på, at fokus vil være på evidensgradering specifikt i relation til DMCG-retningslinjekonceptet.

Tid

Den 4. maj 2021 kl. 15.30-16.15

Sted

Online – link følger efter tilmelding

Undervisere

Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding

Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • DMCG tilknytning

Frist for tilmelding

Den 4. maj 2021 kl.12.00

Kontakt

Spørgsmål til webworkshoppen bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk