Tredje og sidste workshop om RKKPs strategi og handleplan blev afholdt den 30.11.18 i CinemaxX, Bruuns Galleri, Aarhus.

Her blev de tre strategiske målområder præsenteret og drøftet med de ca. 60 deltagere i salen. Dagen bød derudover på en livlig dialog mellem RKKPs Bestyrelsesformand, Ole Thomsen og klinikchef, overlæge og med­lem af RKKPs Strategi Styregruppe, Jens Hillingsø, som drøftede ansvar og roller i forbindelse med opfølgning på re­sul­tater fra de kliniske kvalitetsdataba­ser: Hvad ligger hos den kliniske afdelings­ledelse, hvad ligger hos hospitalsledelsen og hos regionsledelsen? Hvad ligger i databasestyregruppen og i de faglige selskaber? Og hvad ligger i Videncenteret? Dialogen gav anledning til interessante spørgsmål og en opmærksomhed på, at ledelserne skal – og gerne vil – mere ind over, men at det ikke må blive på bekostning af det faglige engagement hos styregruppe og klinisk ledelse.

Slutteligt var der arbejde i grupper, hvor deltagerne bidrog med input i forhold til udvalgte dele af 2019 handlingsplanen.

Såvel strategi og handlingsplan kan blive ændret helt frem til Bestyrelsesmødet den 28.02.18, hvorfor skal præsentationerne fra dagen skal ses som foreløbige.

RKKP præsenterer "Strategi 2019-22 og Handlingsplan for 2019" for strategistyregruppen den 17.12.18, efterfulgt af en høring hos relevante aktører i sundhedsvæsenet i løbet af januar 2019.

Den endelige strategi forventes godkendt af bestyrelsen den 28.02.19.